Vítejte na stránkách!


Dobrý den,

práv? si prohlížíte oficiální webové stránky šipkového klubu ŠK Rychta Trhová Kamenice. Toto je úvodní stránka; informace o našem týmů, zápasech, turnajích a nejen to naleznete v sekci ?lánky.

N?kolik odkazů:

Co se tý?e technického zpracování webu, je XHTML-strict validní, používá skriptovací jazyk PHP a databázi MySQL. I když je optimalizován pro všechny b?žné prohlíže?e, doporu?uji používat Operu, p?ípadn? Firefox. P?i potížích s chodem stránek nebo p?i jakémkoliv jejich nestandardním chováním m? prosím kontaktujte bu? formulá?em pro napsání emailu nebo komentá?em zde.